Toegevoegde waarde ERP Freelancing
PDF Print E-mail

Wat doet ERP Freelancing?

De implementatie, een release wisseling of technische migratie van een ERP systeem gebeurt vaak in samenwerking met de implementatie partner. Dit zijn veelal gecompliceerde trajecten die veel tijd in beslag nemen. De inhuur van extra capaciteit kan in die situaties een wenselijke oplossing zijn, om de dagelijkse werkzaamheden niet in het gedrang te laten komen. Ook kan het zoeken naar een geschikte kandidaat voor een nog niet vervulde functie, of de langdurige ziekte van een werknemer aanleiding zijn voor de inhuur van tijdelijke capaciteit om het cirkeltje rond te krijgen.

 

Als freelancer breng ik mijn ervaring mee die ik de afgelopen 10 jaar heb opgedaan op het vakgebied van Enterpriseone, JDEdwards OneWorld.

Zowel op het technisch vlak, als functioneel inhoudelijk met name op het gebied van de financiële modules is het systeem mij bekent.

Door vanuit de bedrijfsprocessen de behoefte aan oplossingen te inventariseren en de mogelijkheden van het systeem te kennen is de kans op passende oplossingen in het systeem groot. In welke verband ik in het verleden ervaringen het opgedaan kan bekeken worden op deze pagina.

 

Activiteiten die leiden tot een snelle inzetbaarheid zijn onder andere de volgende:

 

Kennis overdracht / Opleiding

Trouble shooting

Test werkzaamheden

CNC activiteiten

Bouwen en onderhouden van rapportages

Gebruikersondersteuning

Systeem documentatie

Handleidingen

Procesbeschrijvingen in samenhang met inrichtingsdocumentatie

Op kleine schaal ontwikkelen en aanpassen van (bestaande) softwarematige oplossingen